Gemeenten per 1 januari verplicht tot bieden beschut werk

Per 1 januari zijn gemeenten verplicht onder bepaalde vooowaarden beschut werk aan te bieden. Door een wijziging van de Participatiewet is het vanaf die datum mogelijk dat mensen zelf een advies beschut werk bij het UWV aanvragen. Dat was eerder voorbehouden aan gemeenten.

De Eerste Kamer is akkoord en daarmee kan de wijziging per 1 januari ingaan. Voor gemeenten heeft de wetswijziging grote gevolgen omdat zij nu verplicht een (nog te bepalen) aantal plekken beschut werk in moeten vullen en daarbij niet langer zelf keuzes kunnen maken over de invulling van het begrip 'beschut werk'. 

Aantal plekken

In een ministeriële regeling is vastgelegd hoeveel beschutte plekken gemeenten moeten realiseren, als de behoefte zich voordoet. Over de exacte hoogte van deze aantallen vindt momenteel nog overleg plaats. Wat betreft de verdere uitwerking van beschut werk (werkgeverschap, arbeidsvoorwaarden en begeleiding) zijn gemeenten vrij om keuzes te maken. 

De praktijkroute

Met het openstellen van de praktijkroute verschaft een gevalideerde loonwaardemeting op de werkplek toegang tot het doelgroepregister van UWV. Een indicatie doelgroepregister is dus niet meer de enige manier om toegelaten te worden tot de doelgroep van de banenafspraak.

Hiermee wordt het mogelijk om op een minder bureaucratische manier werkgevers te ondersteunen die werknemers in dienst hebben die niet in staat zijn om zonder begeleiding het wettelijk minimumloon te verdienen.

Meer informatie