Gemeenten hebben een tekort van 276 miljoen op BUIG 2017

Het ministerie van SZW presenteerde gistermiddag nieuwe cijfers over de BUIG (het budget bestemd voor bijstanduitkeringen) in 2017. Van de 380 gemeenten hebben 300 een tekort, het totale tekort in 2017 bedraagt € 276 miljoen.

Dit is bijna 5 % van het totale bijstandsbudget, exclusief de kosten van de vangnetregeling van € 71 miljoen.

Oorzaak tekorten

Gemeenten kwamen in 2016 ook al bijna € 277 miljoen tekort op het macrobudget voor de bijstand. Veel gemeenten zullen aanspraak maken op het vangnet, na de eerste 5% zelf te hebben betaald. De tekorten worden voor een groot deel veroorzaakt door een forse toename van het aantal statushouders in 2016 en 2017.

Brief aan minister

Naar aanleiding van de tekorten kwam het bestuur van de VNG eerder met het kabinet overeen om de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) advies te vragen over de  BUIG. In een brief aan de minister Ollongren (BZK) (d.d. 5 april) laat het VNG-bestuur weten dat de adviesaanvraag ook moet ingaan op de vraag of er sprake is van adequate financiering. (Onder meer in relatie tot de effecten van de hoge instroom van statushouders in 2015 en verder.)

Meer informatie

Hieronder het bericht van SZW en het eerdere bericht over onze brief aan minister Ollongren.