Eerste Kamer, stem tegen Wetsvoorstel verdringingstoets

Op 6 maart behandelt de Eerste Kamer het wetsvoorstel over de verdringingstoets. Verdringing van betaald werk en oneerlijke concurrentie door re-integratietrajecten moeten we zeker voorkomen, maar dit wetsvoorstel draagt daar niet aan bij. De VNG vraagt de Senaat om het voorstel niet aan te nemen.

Update 7 maart 2018:

De VNG is het eens met de indiener van het wetsvoorstel dat verdringing moet worden voorkomen, maar we vinden de criteria te streng en bureaucratisch. Het wetsvoorstel helpt niet om de re-integratie van uitkeringsgerechtigden te bevorderen.

Ook maakt het voorstel de weg naar werk ingewikkeld, daar is niemand bij gebaat. Wij willen graag ontwikkelingen stimuleren die bijdragen aan het terugdringen van verdringing, maar het wetsvoorstel vinden wij daarvoor niet de juiste weg.

De VNG heeft vorig jaar bij het voorbereidend onderzoek al een brief gestuurd met onze zienswijze op het voorstel. Er hebben zich intussen geen ontwikkelingen voorgedaan, die ons standpunt veranderen. Wij vragen de Eerste Kamer om onze brief te betrekken bij de beraadslagingen.

Meer informatie