Budget professionalisering Werkgeversdienstverlening

In het kader van het programma Matchen op Werk heeft het ministerie van SZW budget beschikbaar gesteld aan de arbeidsmarktregio’s voor professionaliseringsactiviteiten van werkgeversdienstverlening.

Het is een éénmalige impuls, met als doel de gezamenlijke ontwikkeling van medewerkers (zowel van gemeenten als UWV) van de regionale werkgeversservicepunten. De Programmaraad faciliteert dit proces.

Er is voor iedere arbeidsmarktregio is een bedrag beschikbaar van €27.500. De aanvraag wordt door de centrumgemeente gedaan (één aanvraag per regio).

Meer informatie

Kijk voor meer informatie en het indienen van de aanvraag op samenvoordeklant.