Beschut werken - Deel uw kennis met andere gemeenten

Heeft u ervaringen te delen als het gaat om beschut werk of wilt u juist leren van de ervaringen van anderen? Via een enquête wil de Programmaraad kijken of zij u van dienst kunnen zijn en een koppeling kunnen maken tussen gemeenten die zoekend zijn en gemeenten die ervaring hebben met beschut werk.

Het aanbieden van beschut werk is sinds begin 2017 een verplichting voor gemeenten. Maar het vorm en inhoud geven blijkt voor veel gemeenten nog een zoektocht. Het initiatief van de Programmaraad is er op gericht om ervaringsgemeenten die hun kennis willen delen te koppelen aan gemeenten die nog op zoek zijn.

Enquête

Afhankelijk van de via de enquête ontvangen informatie bekijkt de Programmaraad wat de mogelijkheden zijn om gemeenten te koppelen. Bijvoorbeeld via een één-op-één-koppeling in een buddy-systeem of intervisie bijeenkomsten.

Beschut werk

Beschut werk is bedoeld voor die mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking die kunnen en willen werken maar hierbij zoveel begeleiding of aanpassingen nodig hebben dat dit niet lukt in een reguliere werkomgeving.

Meer informatie