Antwoorden op vragen over wijzigingen Participatiewet

De vereenvoudigingen in de Participatiewet en de Wet banenafspraak zijn aangenomen in de Tweede en de Eerste Kamer. Wat wijzigt er en wat betekent dit voor gemeenten?

Tijdens de Praktijkdag van de Programmaraad bleek dat gemeenten nog veel vragen hebben over de wijzigingen, waaronder zogenaamde Praktijkroute. De Programmaraad heeft een verslag gepubliceerd van de Praktijkdag met de vragen en antwoorden die daar aan de orde zijn gekomen.

Overzicht

Daarnaast heeft de Programmaraad een overzicht gemaakt met informatie over onder meer:

  • Wettelijke verplichting beschutte werkplekken
  • Openstellen Praktijkroute als toegang tot het doelgroepregister banenafspraak
  • Afschaffen herbezettingsvoorwaarde
  • Opnemen van (ex-) leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs in het doelgroepregister banenafspraak, zonder beoordeling door UWV
  • Opnemen van (ex-) leerlingen van het praktijkonderwijs in het doelgroepregister banenafspraak, zonder beoordeling door UWV

Meer informatie

Zie ook