Adviesaanvraag financieringssystematiek bijstand naar ROB

Staatssecretaris Van Ark (SZW) heeft de adviesaanvraag over de financieringssystematiek van de bijstand naar de Raad voor het Openbaar Bestuur verzonden. Uit cijfers van SZW blijkt dat gemeenten over 2017 uitkomen op een tekort van in totaal € 276 miljoen op het budget voor bijstandsuitkeringen.

Het VNG-bestuur kwam eerder met het kabinet overeen de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) advies te vragen over de BUIG (Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening Gemeenten). Het bestuur schreef minister Ollongren (BZK) onlangs dat de adviesaanvraag ook moet ingaan op de vraag of er sprake is van adequate financiering.

Cumulerende tekorten

Gemeenten hadden in 2016 ook al een fors tekort (€ 270 miljoen) op het macrobudget voor de bijstand. Deze tekorten cumuleren op de gemeentelijke begrotingen met tekorten op de financiering van de WSW en een groeiend beroep op de jeugdhulp.

Meer informatie

Hieronder de adviesaanvraag zoals verzonden aan de ROB en onze eerdere berichten over de BUIG.