Aangepaste declaratieformulieren doventolk Participatiewet

UWV heeft op verzoek van de VNG de formulieren aangepast die de schrijf- en gebarentolken kunnen gebruiken voor het declareren van uren en reiskosten voor mensen vanuit de Participatiewet in 2017. De oude formulieren werkten niet meer goed.

Reiskosten volgens UWV-normen

In de toelichting op het formulier staat per abuis dat de reisvergoeding gebaseerd is op de VNG tarieven. Dat moet zijn: de UWV tarieven. We kiezen er voor om deze formulieren online te zetten en niet te wachten op een aangepast formulier.

De km-vergoeding van UWV ligt iets hoger (€ 0,09 per km).

Meer informatie hierover vindt op de website van UWV.

Declaratie tolkenvoorziening in 2019 digitaal

UWV werkt aan een digitaal declaratieportaal dat waarschijnlijk in februari 2018 de papieren formulieren zal vervangen.

Vanaf 1 januari 2018 heeft de VNG ook geen rol meer in het traject rondom de tolkenvoorziening. Vanaf die tijd, tot aan het moment dat er een nieuwe landelijke voorziening voor schrijf- en gebarentolken komt, zal de financiering van de voorziening via het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid lopen.

De rol van UWV blijft in 2018 dezelfde: toekenning (of afwijzing) van de voorzieningen en het uitbetalen van facturen van de tolken.

U wordt op een later moment geïnformeerd over de aanpak in 2018. 

Meer informatie