VNG-inbreng voor begroting SZW

vrijdag 15 december 2017

Geachte dames en heren,

Volgende week behandelt u de begroting SZW. Vanuit de VNG willen we uw aandacht vragen voor drie hoofdonderwerpen:

  • Loonkostensubsidie - loondispensatie
  • Armoede en Schulden
  • BUIG