Verzoek bestuurlijke reactie VNG inzake wetsvoorstel uitwerking breed offensief

vrijdag 28 juni 2019

Geachte mevrouw Van Ark,

U heeft de VNG verzocht om een reactie op het concept-wetsvoorstel uitwerking Breed offensief. Aan dit verzoek voldoen wij graag. Hieronder treft u onze reactie aan, verdeeld over verschillende thema’s waarvan wij het van belang vinden die bij u onder de aandacht te brengen. Overigens is onze zienswijze op dit dossier, zowel ambtelijk als bestuurlijk, al verschillende keren bij uw departement onder de aandacht gebracht. Wij vertrouwen erop dat datgene wat in deze brief naar voren wordt gebracht wordt meegewogen bij de uiteindelijke inhoud van het wetsontwerp en de Memorie van van Toelichting, die u naar de Kamer stuurt.