Opmerkingen VNG bij de begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid

woensdag 21 november 2018

In de week van 27 – 29 november behandelt u de begroting van SZW. De VNG vraagt uw aandacht voor het Breed Offensief voor werk voor mensen met een arbeidsbeperking. Wij delen het gevoel van urgentie en willen bijdragen aan de oplossing van problemen maar vragen u:

  • Oog te hebben voor de spanning tussen decentralisatie en de behoefte tot harmonisatie;
  • Oog te hebben voor de balans tussen de verschillende belangen van gemeenten, werkzoekenden en werkgevers;
  • Voort te bouwen op de positie van de arbeidsmarktregio’s en geen eenzijdige top-down maatregelen op te leggen;
  • Oog te hebben voor de gemoeide kosten;
  • Oog te hebben voor de vraag of de voorgestelde termijn haalbaar is.