Modelverordeningen Participatiewet

donderdag 22 mei 2014
Ledenbriefnummer: 
Lbr. 14/043

Samenvatting
In deze ledenbrief geven wij een toelichting op de concepten van de modelverordeningen die ter uitvoering van de Participatiewet zijn opgesteld, te weten de Modelverordening loonkostensubsidie Participatiewet, de Modelverordening individuele inkomenstoeslag, de Modelverordening cliëntenparticipatie Participatiewet, de Model-Re-integratieverordening Participatiewet en de Model-Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ.