Advies regelgeving beoordeling banenafspraak en toegang doelgroepregister

dinsdag 16 augustus 2016

Geachte mevrouw Klijnsma,

Hartelijk dank voor het toezenden van het concept wetsvoorstel wijziging wet- en regelgeving beoordeling banenafspraak en toegang doelgroepregister. VNG is namens, en samen, met een aantal gemeenten al langere tijd in gesprek met uw ministerie en andere stakeholders over het vereenvoudigen van de Participatiewet. We geven dan ook graag een reactie op het door u aangeleverde concept wetsvoorstel.