Agenda over Participatiewet

20 okt

Enkele gemeenteraden hebben na de decentralisaties van 2015 een sociaal ombudsman/-vrouw aangesteld om een actieve rol te spelen. Tijdens dit congres hoort u wat de meerwaarde van de sociaal ombudsman/-vrouw voor de gemeenteraad en de organisatie is of kan zijn.

31 okt

Wat speelt er allemaal op het gebied van handhaving in het sociaal domein? Wat zijn de recente ontwikkelingen? Met welke partijen kunt u samenwerken? En hoe kunt u uw eigen professionaliteit verder versterken? 

31 okt

Als afsluiting van het congres Handhaving en Naleving houden we een dinerdebat voor bestuurders en betrokken (nieuwe) bewindspersonen. Na een plenaire inleiding gaat u tijdens een 3-gangendiner in gesprek met uw collega’s en de bewindspersonen.

2 nov

Een dag met veel verschillende workshops op het gebied van werk en inkomen. Bijvoorbeeld: beschut werk, banenafspraak, loonkostensubsidie, jobcoaching, de praktijkroute en integratie en participatie van vluchtelingen.

8 nov

In de Werkplaatsen Sociaal Domein werken zorg- en welzijnsorganisaties, hogescholen, gemeenten en burgers aan een inclusieve samenleving waarin iedereen mee mag en kan doen. Tijdens deze conferentie komen zij bij elkaar om ervaringen en kennis te delen.

4 dec

Een festival gevuld met verhalen, voorstellingen en optredens van gemeenten en andere partijen. Zij vertellen de zonnige, maar ook lastige kanten van de dagelijkse praktijk van de transformatie in het sociaal domein. Een festival om uit te wisselen, te leren, te spiegelen en zo samen te vernieuwen.