Agenda over Participatiewet

15 jan

Decentralisaties, quotumwet, doelgroepenregister, beschutte werkplekken, wel of niet afschaffen van loonkostensubsidies: dragen al onze inspanningen bij aan een betere positie van werkzoekenden? Zorgt de huidige praktijk ervoor dat iedereen écht mee kan doen?