Agenda over Participatiewet

24 mei

Psychische klachten en stigma belemmeren mensen nog vaak om werk te vinden, terwijl onderzoek laat zien dat juist werken de psychische gezondheid ten goede komt. Het is zaak dat de sectoren GGZ en Werk & Inkomen goed samenwerken. Op deze dag krijgt u zicht op de huidige stand van zaken.