Participatiewet

Meedoen in een baan betekent veel voor mensen: financiële zelfstandigheid, sociale contacten, een duidelijke dagstructuur, meer welbevinden. Dit geldt ook voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt, ook zij moeten naar vermogen mee kunnen doen.

Samen voor de klant

Op samenvoordeklant.nl vindt u informatie over de uitvoering van de wet SUWI en de implementatie Participatiewet en WWB-wet, Ontsluiting Werkzoekendenbestand en Jeugdwerkloosheid. De website is een product van de Programmaraad waarin VNG, Divosa, UWV en Cedris samenwerken.

Vakkundig aan het werk

Programma Vakkundig aan het Werk is van ZonMw. Het is een kennisprogramma over schuldhulpverlening, re-integratie en armoedebestrijding. Wat werkt voor wie? Wat niet en waarom?

Praktijkvoorbeelden

Arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen
Gemeente Zwolle
Gemeente Appingedam

Wetsvoorstellen

Verplichten beschut werk en met betrekking tot het quotum van arbeidsbeperkten

Wetsvoorstel ingediend bij TK, schriftelijke behandeling

Toevoegen onderdeel participatieverklaring aan het inburgeringsexamen

Wetsvoorstel ingediend bij TK, schriftelijke behandeling

Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz)

Op deze website van de rijksoverheid staat informatie over bijstandsverlening aan zelfstandigen.