Participatiewet

Uitgelicht

Programmaraad ondersteunt gemeenten bij invoering Participatiewet

De Programmaraad, een samenwerkingsverband van VNG, UWV, Divosa en Cedris, biedt gemeenten ondersteuningsproducten aan bij de uitvoering van de Participatiewet. De ondersteuningsproducten zijn beschikbaar via onderstaande rubriek Publicaties en via de site van de Programmaraad: samenvoordeklant.nl.


Handige links

Uitgelicht

Werkproces landelijke voorzieningen doventolk

Op verzoek van gemeenten organiseert de VNG in 2015 de intermediaire (doventolk) en meeneembare voorzieningen in het kader van de Participatiewet. VNG en UWV maakten afspraken over beoordeling en wijze van uitvoering. Lees meer over het aanvragen van de voorzieningen (o.a. aanvraagformulier) Meer informatie 


Landelijke Coördinatie Sociaal Domein

Namens alle gemeenten stelde de VNG raamcontracten op voor de drie decentralisaties in het sociaal domein. Het Team Landelijke Coördinatie Sociaal Domein zorgt ervoor dat de afspraken uit de raamcontracten worden nagekomen en dat gemeenten geïnformeerd worden over de resultaten. Het Team beheert de uitnames uit het gemeentefonds. Meer informatie


Programma Sociale Teams

Het landelijk Programma Sociale Teams ondersteunt de vormgeving van de transformatie via sociale (wijk)teams.

Uitgelicht

Besluit bijstandverlening zelfstandigen (BBZ)

Gemeenten kunnen via het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (BBZ) gevestigde en startende ondernemers ondersteunen. Meer informatie over het BBZ (normering, technische uitvoering, rekenvoorbeelden etc.) vindt u op onze pagina: BBZ.