Vervolg implementatie nieuwe standaard veilig datatransport

De bescherming van persoonsgegevens verkregen via Suwinet gaat verder dan alleen verbetermaatregelen voor het gebruik van die gegevens. Ook voor het transport van de gegevens zijn verbetermaatregelen nodig.

In de nieuwsflitsen van het programma 'Borging veilige gegevensuitwisselingen via Suwinet' zijn de ontwikkelingen over een nieuwe transactiestandaard (SuwiML-transactiestandaard versie 4.0) die de uitwisseling van gestructureerde gegevens(berichten) naar een hoger beschermingsniveau brengt, beschreven. (Zie onderaan dit bericht.)

Overgang naar https TLS1.2

Halverwege 2018 is het voor gemeenten niet meer mogelijk om gegevens uit te wisselen met een oude versie van TLS. Alleen https met TLS1.2 voldoet aan de eisen van de ICT-beveiligingsrichtlijnen. De overgang naar https met TLS1.2 wordt binnen het Inlichtingenbureau stapsgewijs doorgevoerd en heeft betrekking op de:

  1. Toegang tot het portaal van Stichting Inlichtingenbureau
  2. De ontsluiting van de dienstverlening via DKD-inlezen volgens https met TLS1.2
  3. De aanlevering van de DKD verwijsindex en bevraging van de webservice
  4. Gegevensuitwisseling via Diginetwerk

Stappenplan ter ondersteuning

Om toegang te behouden tot het portaal van het Inlichtingenbureau (IB) is het van belang om te controleren of de infrastructuur van het systeem voldoet aan de eisen van de Suwi-Keten transactiestandaard. Het IB ontwikkelde een stappenplan om gemeenten hierin te ondersteunen.

Meer informatie

De vervolgacties om de toegang te behouden zijn beschreven in het stappenplan en beschikbaar via de site van het IB:

Zie ook