Rekenschema voor vaststelling bestuurlijke boete

De expertgroep Fraudewet heeft een rekenmodel ontwikkeld voor de vaststelling van de bestuurlijke boete. Dit rekenmodel is gebaseerd op de bepalingen in de wet, de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep over draagkracht en op keuzen die door veel gemeenten zijn gemaakt.

In de uitspraken van 14 november 2014 en 16 januari 2016 heeft de Centrale Raad van Beroep een nadere invulling gegeven van de manier waarop de bestuurlijke boete in de Sociale Zekerheidswetgeving moet worden beoordeeld en opgelegd. Met ingang van 1 januari 2017 zijn de aanwijzingen van de Centrale Raad in wetgeving en het Boetebesluit verwerkt.

Bij bijeenkomsten in het land (boetetafels-uitleg toepassing Fraudewet) over de uitvoering van de bestuurlijke boete bleek dat er behoefte is aan een hulpmiddel voor de beoordeling en berekening van de boete.

Beoordeling en berekening

Een daarvoor ontwikkeld Excel-werkblad biedt een model dat kan worden gebruikt voor de beoordeling en berekening van de boete. Dit rekenmodel is gebaseerd op de bepalingen in de wet, de uitspraak van de Centrale Raad over draagkracht en op keuzen die door veel gemeenten zijn gemaakt.

Expertgroep Fraudewet

Het rekenmodel is ontwikkeld en beschikbaar gesteld door de expertgroep Fraudewet van het VNG Kenniscentrum Handhaving en Naleving. VNG KCHN is niet verantwoordelijk voor het gebruik ervan.

Meer informatie