Handhaving en Fraudewet

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het bestrijden van uitkeringsfraude. Ze doen dat met een evenwichtige mix van preventie en repressie (programmatisch handhaven). Voor de Fraudewet is een kennisbank ontwikkeld die beheerd wordt door het VNG Kenniscentrum Handhaving en Naleving.

Vragen over de Fraudewet?

Programma Kinderopvang van VNG Kenniscentrum Handhaving en Naleving

Het programma Kinderopvang van VNG Kenniscentrum Handhaving en Naleving is sinds 2016 onderdeel van de VNG. Met een team van programmamanagers en adviseurs ondersteunt het kenniscentrum gemeenten bij beleid, implementatie en uitvoering op het gebied van handhaving en naleving in het sociale domein.

Wetsvoorstellen

Bestuurlijke boete sociale zekerheidswetten

Wetsvoorstel aangenomen door EK, publicatie in Staatsblad

Werkwijzer draagkracht

Bij het opleggen van een boete in het kader van de Fraudewet moet er rekening gehouden worden met de draagkracht van de overtreder. Maar wat betekent dat voor de schuldhulpverlening?

Handreiking Fraudewet

Een gezamenlijke publicatie van de VNG en Stimulansz (versie 9, januari 2017)