Handhaving en Fraudewet

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het bestrijden van uitkeringsfraude. Ze doen dat met een evenwichtige mix van preventie en repressie (programmatisch handhaven). Het VNG Kenniscentrum Handhaving en Naleving ondersteunt gemeenten bij beleid en uitvoering op het gebied van handhaving en naleving in het sociaal domein. Het Kenniscentrum levert maatwerk op individueel gemeentelijk niveau.