Tweede Kamerdebat over loondispensatie, schulden en BUIG

Eind december besprak de Tweede Kamer de SZW-begroting. Aan de orde kwamen de onderwerpen loondispensatie voor arbeidsbeperkten, armoede- en schuldenbeleid en de tekorten BUIG. In dit bericht leest u een samenvatting van het Kamerdebat.

Loondispensatie

De coalitie staat achter de plannen voor loondispensatie: voorop staat dat er mensen aan het werk worden geholpen. Zij denken dat deze plannen daaraan bijdragen omdat werkgevers ‘ontzorgd’ worden. Zij verbinden er wel voorwaarden aan.

De oppositie vond vooral een schrijnend verschil in gelijkwaardigheid tussen arbeidsbeperkten (loon met een gemeentelijke aanvulling) en gewone werknemers (loon, met pensioen en verzekeringsopbouw). Ook hekelden ze de in hun ogen brute bezuiniging van € 500 miljoen, waardoor individuele arbeidsbeperkten er op achteruit gaan en onder het minimumloon betaald zouden worden.

Staatssecretaris Van Ark was het niet eens met de bezwaren. Er wordt niet bezuinigd, maar het bestaand budget wordt anders ingezet met als doel zoveel mogelijk mensen aan het werk te krijgen. Mensen gaan er niet op achteruit, want loondispensatie geldt alleen voor nieuwe arbeidsbeperkten. De staatssecretaris 'koerst’ erop dat arbeidsbeperkten het minimumloon zouden krijgen, voor de tijd die ze werken. In het eerste kwartaal van 2018 stuurt ze een uitgewerkt plan naar de Tweede Kamer.

Armoede en schulden

Op dit onderwerp waardeerden alle partijen de stappen in het regeerakkoord, maar vroegen wel verdergaande maatregelen. Staatssecretaris Van Ark wil programmatische afspraken met gemeenten maken om tot een betere aanpak te komen. Ze vindt dat gemeenten de ruimte moeten krijgen.

Er is € 100 miljoen structureel beschikbaar voor de bestrijding van kinderen in armoede, waarvan € 85 miljoen via een decentralisatie-uitkering naar gemeenten gaat.

Verder werkt de staatssecretaris aan een maximalisering van de stapeling van boetes, pakt de incassobranche aan en kijkt naar excessen in de kredietverlening. Op rijksniveau zijn veel departementen en ZBO’s betrokken bij de schuldenaanpak. Gemeenten worden betrokken via de VNG.

BUIG

Over de gemeentelijke problemen met bijstandsbudgetten zegt de staatssecretaris dat het budget per jaar wordt vastgesteld met als doel de werkelijkheid zo nauwkeurig mogelijk te benaderen. Niettemin kan het budget het ene jaar te hoog zijn en het andere te laag. Ze constateert vervolgens dat de overschotten en tekorten sinds 2012 vrijwel geheel tegen elkaar wegvallen. Ze voegt eraan toe dat ze met de VNG in gesprek is om de financiële problemen die gemeenten ervaren te bespreken (BUIG = Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten).

Lees ons uitgebreide verslag: