Moties Buitengewone ALV 30 november 2018 en overeenstemming met SZW over opvolging ROB-advies BUIG

donderdag 29 november 2018
Ledenbriefnummer: 
Lbr. 18/078

Hierbij ontvangt u drie moties die zijn ingediend door de gemeente Groningen, mede namens een groot aantal andere gemeenten. Bij iedere motie zijn de mede indienende gemeenten vermeld.

De drie moties betreffen:

  • Toekomstbestendig zorgsysteem
  • Stevige structurele afspraken in het sociaal domein II
  • Advies Raad Openbaar bestuur II.

In het licht van deze laatste motie is van belang dat de VNG overeenstemming heeft bereikt met de staatssecretaris van SZW over de opvolging van het ROB-advies over het BUIG budget.

Het VNG-bestuur bepaalt op 30 november a.s. zijn preadviezen op deze moties en zal deze preadviezen in de ledenvergadering aan u voorleggen. De moties zullen worden behandeld bij agendapunt 5b. “Verantwoording over moties sociaal domein ALV 27 juni 2018 (inclusief afspraken met kabinet)”.