Advies VNG over verdeelmodel bijstand 2017 en structureel vangnet

woensdag 13 juli 2016

Geachte mevrouw Klijnsma,

U heeft de VNG gevraagd om advies te geven over de Aanpassing van het Besluit Participatiewet in verband met wijzigingen van het verdeelmodel en vaststelling van een nieuw vangnet.

De voorstellen m.b.t. het verdeelmodel voor 2017, het bijbehorende overgangsregime en het nieuwe structurele vangnet zijn besproken in de commissie Financiën en de commissie Werk & Inkomen van de VNG. Op basis van de bespreking in de commissies, is het VNG-bestuur tot 6 adviezen gekomen.