Financiën werk en inkomen

Verdeling bijstandsgelden

Gemeenten hebben weinig mogelijkheden de uitgaven op uitkeringen te beïnvloeden: het Rijk stelt immers vast wanneer er recht op een uitkering is, en wat de hoogte ervan moet zijn. Dat gaat goed zolang het Rijk voldoende middelen ter beschikking stelt. Vast staat dat het kabinet deze inschattingen veel te rooskleurig maakt - onder andere door het niet goed meenemen van de aantallen statushouders - waardoor gemeenten nu op de financiële blaren moeten zitten.

Rekentool verdeelmodel bijstandsbudget 2018

SZW heeft een rekentool gepubliceerd die gemeenten inzicht biedt in de opbouw van het objectieve budget dat volgt uit het verdeelmodel 2018.