Wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Fase: 
Wetsvoorstel ingediend bij TK, schriftelijke behandeling
Formele titel: 
Voorstel van wet van de leden Schouten en Pieter Heerma tot wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wet inwerkingtreding breed wettelijk moratorium)
Kamerstuknummer: 
34450

Inhoud
Dit wetsvoorstel regelt de inwerkingtreding van artikel 5 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.Dit artikel is in 2011 bij de behandeling van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening in de wet opgenomen dankzij het aangenomen amendement van de leden Sterk en Spekman . Daarmee werd volgens de indieners van het amendement beoogd om in de gemeentelijke schuldhulpverlening de beschikking te krijgen over een wettelijk breed moratorium. Als de rechter dit moratorium afkondigt, heeft dit volgens de toelichting bij het amendement tot gevolg dat voor de duur van de afkoelingsperiode elke bevoegdheid van de schuldeiser tot verhaal op de goederen van de schuldenaar en tot opeising van goederen die zich in de macht van de schuldenaar bevinden niet kan worden uitgeoefend.

 

Beoogde datum inwerkingtreding:
Treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.