Uitwisseling van persoonsgegevens in het kader van gemeentelijke schuldhulpverlening

Formele titel: 
Wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening ten behoeve van de uitwisseling van persoonsgegevens
Kamerstuknummer: 
Internetconsultatie

Inhoud
Het uitwisselen van persoonsgegevens faciliteren voor vroegsignalering van schulden en voor het besluit over toegang en plan van aanpak schuldhulpverlening.

Internetconsultatie loopt van 20 februari 2019 tot en met 3 april 2019.

Beoogde datum inwerkingtreding
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.