Herziening van het beslag- en executierecht

Fase: 
Wetsvoorstel ingediend bij TK, schriftelijke behandeling
Formele titel: 
Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en enige andere wetten in verband met de herziening van het beslag- en executierecht
Kamerstuknummer: 
35225

Inhoud
Doel van het wetsvoorstel is onder meer om ervoor te zorgen dat beslag op de bankrekening er niet meer toe leidt dat een schuldenaar niet meer in zijn of haar levensonderhoud kan voorzien. Het wetswijzigingsvoorstel moet ook voorkomen dat er beslag wordt gelegd op roerende zaken zoals auto’s in het geval dat de kosten de baten overstijgen. Het voorstel is voorbereid in samenspraak met staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, VVD) in het kader van haar brede schuldenaanpak. Ook maakt het voorstel deel uit van de rijksincassovisie, die onder meer als doel heeft tot één afloscapaciteit voor schuldenaren te komen.

Beoogde datum inwerkingtreding
De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.