Adviesrecht gemeenten bij schuldenbewind

Formele titel: 
Wetsvoorstel adviesrecht gemeenten bij schuldenbewind
Kamerstuknummer: 
Internetconsultatie

Inhoud
Het wetsvoorstel beoogt ten eerste gemeenten in staat te stellen hun regierol bij schuldhulpverlening beter te vervullen. Ten tweede biedt het wetsvoorstel de rechter de mogelijkheid om alternatieve vormen van ondersteuning af te wegen bij de beoordeling van het verzoek tot instelling van een schuldenbewind.

Internetconsultatie loopt van 25 juni 2018 tot en met 17 september 2018.

Beoogde datum inwerkingtreding
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.