Wetgevingskalender

Herziening van het beslag- en executierecht

Wetsvoorstel ingediend bij TK, schriftelijke behandeling
35225

Wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Wetsvoorstel ingediend bij TK, schriftelijke behandeling
34450