Quickscan gemeentelijke schuldhulpverlening

Organisatie: 
Divosa, Landelijke Cliëntenraad, NVVK, Sociaal Werk Nederland en VNG.
Publicatie soort: 
Overig
Jaar van uitgifte: 
2018

Een nieuwe quickscan helpt gemeenteraden, cliëntenraden en anderen om meer inzicht te krijgen in gemeentelijke schuldhulpverlening.  De quickscan loodst bezoekers langs de belangrijkste elementen van schudhulpverlening, maakt inzichtelijk wat men weet en vindt van de gemeentelijke schuldhulpverlening en biedt aanvullende informatie, tips en adviezen. Deze onderwerpen komen aan bod:

  • Schuldpreventie & vroegsignalering
  • Toegang tot schuldhulpverlening
  • Aanmelding & uitval
  • Beleid & onderdelen gemeentelijke schuldhulpverlening
  • Nazorg
  • Klantgerichtheid & klachtenprocedure
  • Samenwerking, sturing, evaluatie & transparantie