Verdeling budget bestrijding armoede onder kinderen bekend

Gemeenten krijgen per 2017 structureel 85 miljoen euro per jaar voor de bestrijding van armoede onder kinderen. De Rijksoverheid heeft nu bekendgemaakt hoeveel elke individuele gemeente krijgt.

Het beschikbare budget is verdeeld op basis van door het CBS ontwikkelde gegevens over kinderen met een kans op armoede. Voor uitkeringsjaar 2017 is de verdeling gebaseerd op gegevens over het jaar 2013.

Gemeenten rapporteren aan de gemeenteraad over de inzet van middelen, instrumenten en behaalde resultaten.

Stappen gezet

Gemeenten hebben zich in de afgelopen jaren, samen met maatschappelijke organisaties, stevig ingespannen om armoede onder kinderen terug te dringen. Er zijn mooie stappen gezet om de armoede onder kinderen terug te dringen. Maar ook op andere onderdelen van het armoede- en schuldenbeleid hebben gemeenten vooruitgang geboekt.

Ruimte en vertrouwen

De VNG vindt het belangrijk dat gemeenten de ruimte en het vertrouwen - de regie - krijgen om het beschikbare budget in te zetten in de lokale context en met de bestaande en nieuwe samenwerkingspartners.

Meer informatie