Onderzoek naar de waarde van minimapolissen: de resultaten

Zilveren Kruis besloot in een aantal gemeenten het contract te beëindigen voor de z.g. 'minimapolissen' (een collectieve zorgverzekering voor minima). Voor gemeenten kwam dit besluit onverwacht, wat vragen opriep over de toekomstbestendigheid van het instrument. 

De VNG liet daarom onderzoek doen naar de betekenis voor zowel gemeenten als zorgverzekeraars van deze collectieve zorgverzekering. De resultaten van het onderzoek, uitgevoerd door Significant, zijn nu bekend. (Zie voor de rapportage onderaan dit bericht.)

Belangrijkste conclusie

Zowel gemeenten als zorgverzekeraars hechten veel waarde aan de minimapolis, is de belangrijkste conclusie van het onderzoek. Er lijkt dus geen reden om te anticiperen op het mogelijk verdwijnen ervan.

Meer doelen mogelijk

Gemeenten en zorgverzekeraars zien wel kansen om het instrument te verbeteren en in te zetten voor meer doelen dan alleen het armoedebeleid. De polis is er nu vooral erop gericht om mensen met een kleine beurs een goede verzekering (basis plus aanvullend) te bieden, met korting op de premie. Maar de minimapolis zou ook een rol kunnen krijgen in preventie en gezondheidsbevordering.

Samenwerking versterken

De minimapolis kan ook een nuttig instrument zijn om de samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars te versterken. Het past goed binnen de huidige transformatie van de zorg en ondersteuning waar sommige gemeenten en zorgverzekeraars al een begin mee maken.

Beter kijken naar effecten

Het onderzoek beveelt aan dat gemeenten en zorgverzekeraars beter zouden moeten kijken naar effecten van de minimapolis. Nu wordt het effect vrijwel alleen beoordeeld aan de hand van het aantal inwoners dat gebruik maakt van de polis. Met het uitbreiden van de mogelijkheden van de minimapolis, zoals schuldenpreventie of gezondheidsbevordering, wordt het interessant om te kijken of de effecten daarvan ook inzichtelijk te maken zijn.

Effectmeting gezondheid en schulden

Hoewel het meten van de effecten van preventie altijd ingewikkeld is, staan gemeenten er zeer voor open om te onderzoeken of ook effectmeting mogelijk is op het gebied van gezondheid of schulden. Vanzelfsprekend moet daar nadrukkelijk ook het klantperspectief bij worden betrokken, bijvoorbeeld aan de hand van klantervaringsonderzoek.

Punt van aandacht

De toekomstige bereidheid tot het aanbieden van een collectieve zorgverzekering voor minima door zorgverzekeraars blijft voor diverse gemeenten een punt van aandacht, ook met oog de continuïteit van het lokale armoedebeleid en de positie die de minimapolis daarin nu inneemt. Het instrument minimapolis blijft immers alleen mogelijk als het voor iedereen betaalbaar blijft.

Verder ontwikkelingen

Gemeenten onderschrijven het belang van een verdere ontwikkeling van het instrument en willen daar graag samen met de zorgverzekeraars aan werken. De VNG blijft de ontwikkelingen nauwgezet volgen.

Meer informatie