Kamer wil meer ambitie bij schuldhulpverlening

De Tweede Kamer vraagt het kabinet om meer ambitie bij schuldhulpverlening, een snelle uitwerking van de Rijksincassovisie, brede toegang tot het beslagregister en een breed moratorium.

Bovendien vraagt de Kamer het kabinet om iets te doen aan het feit dat de Rijksoverheid vaak eerder het probleem dan de oplossing is bij het helpen van mensen met problematische schulden (CJIB, Belastingdienst, bronheffing zorgverzekering).

Ook het correct toepassen en de vereenvoudiging van de beslagvrije voet en de oplopende gemeentelijke kosten voor beschermingsbewind kwamen langs. En het pamflet van VNG, Divosa, NVVK en MOgroep werd vaak aangehaald.

Dat is de uitkomst van het Algemeen Overleg (AO) armoede en schulden op 14 april 2016 in de Tweede Kamer.

Beperkte toezeggingen

Staatssecretaris Klijnsma van SZW heeft in het AO echter alleen toezeggingen gedaan over de zaken waar ze al mee bezig is: wetgeving voor het breed moratorium en vereenvoudiging van de beslagvrije voet. Ze gaat niets doen aan de preferente posities en bijzondere incassobevoegdheden van de overheidsschuldeisers.

Wij vinden dit jammer. Om het schuldenprobleem aan te pakken, zijn dringend concrete wijzigingen noodzakelijk. VNG, Divosa, NVVK en MOgroep hadden daarom diverse voorstellen gedaan in het aangeboden pamflet.

Evaluatie en reactie

Staatssecretaris Klijnsma komt voor 1 juli 2016 met haar Evaluatie van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs). Ze reageert dan ook op het pamflet dat VNG, Divosa, NVVK en de MOgroep op 5 april hebben aangeboden aan de vaste Kamercommissie.

Tijdpad

Het wetsvoorstel voor een breed moratorium gaat in mei ter consultatie en daarna naar de Raad van State en het zou dan in september in de Kamer moeten liggen.

Wat betreft ingangsdatum voor de wetgeving vereenvoudiging van de beslagvrije voet mikt de staatssecretaris op 1 januari 2017. VNG en Divosa denken dat invoering op 1 juli 2017 meer realistisch is.

Het volgende AO armoede en schulden vindt plaats in de eerste week van juli, nog voor het zomerreces.

Meer informatie