Herziene leidraad vroegsignalisering schulden

Gemeenten zien vroegsignalering van schulden steeds vaker als een belangrijk onderdeel van de schuldhulpverlening en gaan hiermee aan de slag. Reden voor NVVK voor een herziene uitgave van de leidraad over dit onderwerp.

De leidraad Vroegsignalering Schulden bevat naast de meest recente ontwikkelingen en inzichten ook ervaringen van 54 gemeenten. De leidraad is opgesteld als een stappenplan.

Meer informatie

Download hieronder de leidraad.