Gemeenten zetten stappen bij aanpak armoede onder kinderen

Gemeenten maken meters als het gaat om de aandacht en concrete inzet voor de aanpak van armoede onder kinderen. De VNG is blij met deze positieve ontwikkeling en dat gemeenten de extra middelen volgens de bedoeling van de bestuurlijke afspraken hebben besteed.

Bureau Bartels heeft de bestuurlijke afspraken van VNG-SZW  uit november 2016 en de daarbij horende ambitie voor de eerste keer geëvalueerd. Het rapport laat een groeiproces zien bij gemeenten:

  • in de begrotingen van 2018 gaat een groter deel van de extra middelen direct naar kinderen in armoede
  • het voorkomen en aanpakken van (kinder)armoede heeft veel aandacht in de nieuwe collegeprogramma’s en staat hierdoor meer op de agenda

Brede integrale aanpak

Wij juichen het toe dat gemeenten naast voorzieningen in natura een bredere integrale aanpak kiezen door de verbinding te leggen met andere domeinen, zoals sport, cultuur, gezondheid, ggz, re-integratie, jeugdzorg, de energietransitie en wonen. 

Structurele oorzaken aanpakken

Gemeenten blijven op dit thema inzetten zolang er nog kinderen in armoede leven in Nederland. Hierin kunnen Rijk en gemeenten gezamenlijk de handschoen oppakken om de structurele oorzaken van armoede aan te pakken. Gemeenten willen weten aan welke knoppen zij, samen met de Rijksoverheid, kunnen draaien om te komen tot structurele oplossingen voor gezinnen die niet rond kunnen komen. Dit zal de komende periode onze aandacht vragen.

85 miljoen euro structureel via decentralisatie-uitkering

Om ervoor te zorgen dat ook kinderen uit een gezin met een laag inkomen kansrijk kunnen opgroeien, heeft het kabinet vanaf 2017 structureel €85 miljoen per jaar beschikbaar gesteld aan gemeenten via een decentralisatie-uitkering. Verdeeld naar rato van het aantal kinderen in de gemeente dat opgroeit in een gezin met een laag inkomen.

Gemeenten rapporteren aan de gemeenteraad over de inzet van middelen, instrumenten en behaalde resultaten.

Meer informatie