Geen belasting op premiebijdrage minima

De gemeentelijke bijdrage op collectieve zorgverzekeringen voor minima wordt niet belast. Hierover was onduidelijkheid ontstaan. 

De betrokken departementen hebben nu samen vastgesteld dat belasting niet aan de orde is, ook niet voor een deel van de gemeentelijke bijdrage aan de collectieve zorgverzekering voor minima. 

Kamervragen

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zegt dit in antwoord op vragen uit de Tweede Kamer. Hoe het precies zit, wordt uitgelegd in de bijlage op de antwoorden. In het eerstvolgende nummer van Gemeentenieuws van SZW zal ook aandacht aan dit onderwerp worden besteed.

Meer informatie