Effectievere aanpak armoede dankzij hersenwetenschap

In de Verenigde Staten is een effectieve integrale aanpak ontwikkeld om armoede en schulden aan te pakken. De aanpak Mobility Mentoring is ontstaan in de hersenwetenschap. Dr. Elisabeth Babcock, de grondlegger van Mobility Mentoring, hield de Atriumlezing hierover.

Mobility Mentoring leert ons dat chronische stress het gedrag van mensen verandert en er zelfs toe leidt dat de ‘bedrading’ in onze hersenen anders wordt aangelegd. Het missen van afspraken, onverstandig uitgeven van geld of het niet tot het uiterste proberen om (beter) betaald werk te vinden, zijn typische gevolgen van chronische stress.


foto's: Arie Raaphorst, VNG

Ook in Nederland

Samen met lector Schulden en Incasso aan de Hogeschool Utrecht, Nadja Jungmann, presenteerde Babcock de aanpak aan vertegenwoordigers van gemeenten en andere organisaties uit het sociaal domein, de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen, wethouder Arjan Vliegenthart en Staatssecretaris Jetta Klijnsma. Het resultaat van de ochtend was brede interesse om de beginselen van Mobility Mentoring ook in Nederland in te zetten.

Meer informatie

De Atriumlezing is gehouden op 11 november 2016 en werd georganiseerd door VNG, Platform31 en Hogeschool Utrecht. Een verslag vindt u hieronder, net als de presentaties van dr. Elisabeth Babcock en Nadja Jungmann en relevante artikelen.