Eenjarige opleiding Schuldhulpverlening op masterniveau

Schuldhulpverlening is een ingewikkeld vakgebied dat veel specifieke kennis en kunde vereist. Om schuldhulpverleners de kans te bieden zich verder te ontwikkelen, slaan drie hogescholen de handen ineen voor een eenjarige beroepsopleiding Schuldhulpverlening op masterniveau.

De beroepsopleiding wordt ontwikkeld door een consortium van drie hogescholen: de Hogeschool van Amsterdam, de Hanzehogeschool en hogeschool Saxion. Daarnaast werkt het lectoraat Schulden en Incasso van de Hogeschool Utrecht mee aan deze opleiding.

Testgroep

In het voorjaar van 2019 wil het consortium van hogescholen starten met een testgroep die deze eenjarige beroepsopleiding gratis of tegen een sterk gereduceerd tarief kunnen gaan volgen. De testgroep bestaat uit 15 deelnemers met minimaal twee jaar werkervaring.

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via www.schouderseronder.nl.

Programma Schouders Eronder

De opleiding is ontwikkeld op verzoek van het programma Schouders Eronder. Schouders Eronder is een landelijk programma, gesubsidieerd door het ministerie van SZW. Het programma is bedoeld om de schuldhulpverlening in Nederland verder te professionaliseren. 

Dit programma is van Divosa, Landelijke Cliëntenraad, NVVK, Sociaal Werk Nederland en de VNG.

Meer informatie

Aanvullende informatie over o.a. aanmelden vindt u op de website van Schouders Eronder.