Doe mee aan de benchmark Armoede en Schulden

Gemeenten en kredietbanken kunnen in 2018 gratis meedoen met de Divosa Benchmark Armoede en Schulden. Gemeenten krijgen inzicht in de eigen cijfers op het gebied van armoede, schuldhulpverlening en preventie. Er komen bijeenkomsten over het verhaal achter de cijfers.

Gemeenten kunnen deze cijfers met andere gemeenten en kredietbanken vergelijken. De VNG onderzoekt hoe deze gegevens kunnen aansluiten bij de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD). Dit zou inzicht bieden in de hulpverlening die mensen met schulden binnen het brede sociale domein krijgen.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid betaalt de kosten voor deelname. U kunt deelnemen aan de benchmark Armoede en Schulden los van de benchmark Werk & Inkomen. Ook kunt u enkel de module Armoede of enkel de module Schulden afnemen.

Meer informatie