'Deze wethouder vindt dat werken moet lonen'

'Om het aantal arme werkenden echt terug te dringen, moet je in Den Haag zijn. Daar moet het echte probleem worden opgelost’, zegt wethouder Heijkoop (Dordrecht) in De Correspondent. Het echte probleem vindt hij ‘een falend inkomensbeleid en een belastingstelsel dat schreeuwt om herziening'.

'Het kabinet realiseert zich dat een algehele herziening van de toeslagensystematiek verstrekkende gevolgen heeft. De afweging die men daarbij moet maken is breder dan schuldenproblematiek alleen. Een algehele herziening is op korte termijn geen realistische optie, terwijl de schuldenproblematiek urgent is.'

Wethouder Heijkoop breekt een lans voor ‘mensen die zich over de kop werken. Dat geeft ontzettend veel stress. Het is vaak een vergeten groep. Ook al staat pa of ma elke dag om half acht naast zijn bed, toch levert het niet genoeg inkomen op om uit de armoede te raken. Dat gaat me aan het hart.’

Lees het volledige artikel in De Correspondent:

Programma 'Samen tegen armoede'

Met maatschappelijke partners presenteerde Heijkoop in januari het programma ‘Samen tegen Armoede’, voor een effectievere aanpak van armoede.