Bij schulden meer nodig dan vereenvoudiging beslagvrije voet

Het kabinet gaat regelen dat de beslaglegger eenvoudiger de benodigde gegevens kan achterhalen voor de berekening van de beslagvrije voet van mensen met problematische schulden. Hiermee wordt voorkomen dat de beslagvrije voet te laag wordt vastgesteld en schuldenaren nog verder in de problemen komen.

De VNG heeft al eerder aangedrongen op vereenvoudiging en juicht dit voorstel van het kabinet dan ook toe. Zie hieronder de link naar het pamflet dat wij samen met Divosa, NVVK en Sociaal Werk Nederland voorjaar 2016 hebben aangeboden aan de Tweede Kamer: Naar een betere aanpak van schulden en armoede.

Wij zien echter ook nog wel een aantal problemen. Om schuldenaren echt te helpen, moet er meer gebeuren. Onder andere:

  • Met dit voorstel wordt nog onvoldoende tegemoetgekomen aan de wens tot transparantie en vereenvoudiging van de berekeningssystematiek van de beslagvrije voet.
  • Er is nog onvoldoende aandacht voor de bijzondere incassobevoegdheden van overheden en andere publieke instellingen. Het wetsvoorstel richt zich nog te weinig op de problemen als gevolg van samenloop van incassomaatregelen.
  • Het organiseren van brede toegang tot het beslagregister voor de reguliere incasso en de schuldhulpverlening op grond van de Wgs (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening). In het kader van de vereenvoudiging van de beslagvrije voet is het aansluiten van gemeenten en andere partijen op het beslagregister wenselijk én noodzakelijk.

Meer informatie