Wet Aanpak Schijnconstructies

dinsdag 17 november 2015

Geachte heer Asscher,

Op 1 januari 2016 treedt de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) in werking. Graag wijzen wij u middels deze brief op onze gezamenlijke zorg voor de neveneffecten van de WAS op de schuldhulpverlening. Wij verzoeken u dringend om te komen met een oplossing zodat kwetsbare personen niet geraakt worden door de Wet Aanpak Schijnconstructies en gemeenten en NVVK-leden hun dienstverlening aan kunnen blijven bieden. Hieronder lichten wij het probleem en de oplossingsrichting toe.

Volledige brief: