Beschermingsbewind

Mensen die niet in staat zijn om zelf voor hun financiële belangen te zorgen, kunnen hun bezittingen onder bewind laten stellen: beschermingsbewind.

Aan dit beschermingsbewind zijn echter kosten verbonden en wie geen geld heeft om de bewindvoerder te betalen, kan voor deze kosten bijzondere bijstand aanvragen bij de gemeente.

Op deze themapagina helpen we gemeenten om meer grip te krijgen op de kosten voor beschermingsbewind. We doen dat door het delen van gemeentelijke praktijkvoorbeelden, onderzoeken, publicaties en nieuwsberichten.

Toename onderbewindstelling

Onderzoek heeft aangetoond dat onderbewindstelling steeds meer voorkomt (Onderzoek van Stimulansz, 2014). Bovendien ontvangen VNG en Divosa signalen dat deze trend zich doorzet. Mét extra druk op de kosten voor bijzondere bijstand. En betekent dan weer dat andere uitgaven in het kader van het armoede- en schuldenbeleid onder druk komen te staan.

Voor gemeenten is het moeilijk om deze kosten in te dammen omdat gemeenten maar weinig mogelijkheden hebben om invloed uit te oefenen op de in- en uitstroom van beschermingsbewind.

Vier manieren om grip te krijgen

Gemeenten proberen op verschillende manieren meer grip te krijgen op de stijgende kosten en het proces van toeleiding van iemand tot beschermingsbewind. Ze doen dat op vier verschillende manieren, namelijk:

  1. Beschermingsbewind als onderdeel van schuldhulpverlening. Bijvoorbeeld door samen te werken met eigen bewindvoerders.
  2. Aanbieden van adequate voorliggende voorzieningen, zoals budgetbeheer, in plaats van beschermingsbewind
  3. Intensiveren overleg en samenwerking met andere gemeenten, kantonrechters, bewindvoerders en ketenpartners
  4. Juridische maatregelen

Onderzoek naar oorzaken toename onderbewindstelling

Uit het onderzoek van Stimulansz (2014) blijkt dat onderbewindstelling steeds meer voorkomt, maar het onderzoek geeft geen inzicht in de oorzaken van deze stijging. Om de vraag naar de oorzaken te beantwoorden is een vervolgonderzoek gestart. Daarnaast komt er nog een vervolgmeting en een onderzoek naar de cijfermatige ontwikkelingen binnen beschermingsbewind met de ontwikkeling van voor gemeenten daarmee samenhangende kosten.

Zie ook de brief van SZW aan de Tweede Kamer: Stijgende kosten bijzondere bijstand voor beschermingsbewind (1 juli 2014)


Uitgelicht: Nijmegen: samenwerken met bewindvoerders loont!

Nijmegen werkt al vijf jaar samen met bewindvoerders. Tijdens jaarlijkse bijeenkomsten wisselen gemeente en bewindvoerders kennis en ervaring uit en maken ze afspraken. Bijvoorbeeld over aanvragen voor schuldhulpverlening of doorverwijzing naar de gemeente voor budgetbeheer en budgetcoaching. Lees meer


Diversen

  • Artikel over beperken kosten beschermingsbewind met wettelijke instrumenten in de nieuwsbrief van Op weg naar effectieve schuldhulpverlening van maart 2015
  • Staatssecretaris Klijnsma (SZW) informeert in deze brief de Tweede Kamer, mede namens staatssecretaris Teeven (V&J ) over de uitkomsten van een onderzoek naar de kwantitatieve ontwikkeling binnen beschermingsbewind en de daarmee samenhangende kosten voor gemeenten.
  • Terugblik bijeenkomst over beschermingsbewind in nieuwsbrief van Op weg naar effectieve schuldhulpverlening van december 2014
  • VNG-brief aan de Tweede Kamer van 17 juni 2013: De VNG vraagt in deze brief onder andere aandacht voor de explosieve stijging van de kosten in de bijzondere bijstand voor beschermingsbewind.
  • Nieuwsbericht NOS van 7 mei 2013 over de onkosten die gemeenten maken voor mensen met financiële problemen.
  • De komende maanden besteedt Effectieve Schuldhulp extra aandacht aan praktijkvoorbeelden over beschermingsbewind. Hoe gaan gemeenten om met het groeiend aantal Nederlanders dat onder bewind staat? Lees verder