Armoedebeleid en schuldhulpverlening

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het armoedebeleid en de integrale schuldhulpverlening. Gemeenten doen het zelf of ze hebben het uitbesteed (maar wel onder de vlag van gemeenten) aan de kredietbank, plangroep of andere organisaties.

VNG-standpunt

Het bestaande stelsel van wet- en regelgeving rond schuldhulpverlening is onwerkbaar en niet efficiënt. Het stelsel belemmert mensen om uit hun schulden te komen. Erger nog: het stelsel veroorzaakt meer of nieuwe schulden. VNG, Divosa, NVVK en de MOgroep slaan de handen ineen en hebben concrete voorstellen voor verbetering, ook van de eigen aanpak.

Ondersteuningsprogramma Schouders eronder

Het signaleren van schulden kan beter, maar ook het oplossen kan effectiever. Om dat voor elkaar te krijgen is er het landelijk programma ‘Schouders Eronder’. Dit programma is van Divosa, Landelijke Cliëntenraad, NVVK, Sociaal Werk Nederland en de VNG.

Wetsvoorstellen

Herziening van het beslag- en executierecht

Wetsvoorstel ingediend bij TK, schriftelijke behandeling

Wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Wetsvoorstel ingediend bij TK, schriftelijke behandeling

Beschermingsbewind

Mensen die niet in staat zijn om zelf voor hun financiële belangen te zorgen, kunnen hun bezittingen onder bewind laten stellen: beschermingsbewind. Wie zelf geen geld voor een bewindvoerder, kan voor deze kosten bijzondere bijstand aanvragen. Op onze themapagina helpen we gemeenten om grip te krijgen op de kosten voor beschermingsbewind. We doen dat door het delen van gemeentelijke praktijkvoorbeelden, onderzoeken, publicaties en nieuwsberichten.