Armoedebeleid en schuldhulpverlening

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het armoedebeleid en de integrale schuldhulpverlening. Ze doen dat samen met hun maatschappelijke partners.

VNG-standpunt

Het bestaande stelsel van wet- en regelgeving waarbinnen schuldhulpverlening moet werken, is onwerkbaar en niet efficiënt. Het stelsel belemmert mensen om uit hun schulden te komen. En nog erger: het stelsel veroorzaakt meer of nieuwe schulden. VNG, Divosa, NVVK en de MOgroep hebben de handen ineengeslagen en doen in dit pamflet concrete voorstellen voor verbetering, ook van de eigen aanpak.

Beschermingsbewind

Mensen die niet in staat zijn om zelf voor hun financiële belangen te zorgen, kunnen hun bezittingen onder bewind laten stellen: beschermingsbewind. Wie zelf geen geld heeft om de bewindvoerder te betalen, kan voor deze kosten bijzondere bijstand aanvragen. Op deze themapagina helpen we gemeenten om grip te krijgen op de kosten voor beschermingsbewind.