Subsidieregeling STAP-budget

Formele titel: 
Subsidieregeling STAP-budget
Kamerstuknummer: 
Internetconsultatie

Inhoud
Het doel van het leer- en ontwikkelbudget voor de stimulans van de arbeidsmarktpositie (kort: STAP-budget) is om, aanvullend aan andere inspanningen vanuit de overheid en private partijen, de beroepsbevolking duurzaam inzetbaar te houden op de arbeidsmarkt. Dit is mogelijk door gerichte post-initiële scholing te stimuleren en toegankelijk te maken door een financiële tegemoetkoming te bieden.

Internetconsultatie loopt van 17 juli 2019 tot en met 16 augustus 2019.

Beoogde datum inwerkingtreding
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.