Welke tegemoetkomingen en voordelen zijn er voor werkgevers?

Hoe werkt het lage-inkomensvoordeel, jeugd-LIV en het loonkostenvoordeel?

Zie hier het kennisdocument Wet tegemoetkomingen loondomein