Leercirkel voor een soepeler overgang naar werk: doe mee!

De aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt voor jongeren in een kwetsbare positie kan beter. Een pilot moet hierin verbetering brengen: enkele gemeenten en mbo-scholen begeleiden studenten na het behalen van een entree- of mbo 2-opleiding gedurende twee jaar bij hun start op de arbeidsmarkt.

In korte tijd zijn circa twintig plannen bij het ministerie van OCW ingediend om mee te doen aan de pilot. 

Leercirkel

Om het enthousiasme en de positieve energie die is getoond vast te houden, worden alle regio’s en partijen in de gelegenheid gesteld om deel te nemen aan een landelijk netwerk waarin zij van elkaar kunnen leren, een zogenoemde ‘leercirkel’.

De leercirkel zal worden vormgegeven met de samenwerkingspartners uit het programma ‘Kansen creëren voor minder zelfredzame jongeren van 16-27 jaar’, waar deze pilot mee samenhangt.

Aanmelden

Bent u geïnteresseerd in deelname aan de leercirkel? Dan bent u van harte uitgenodigd om deel te nemen. U kunt zich daarvoor aanmelden via de regionale mbo-accountmanager van het ministerie van OCW. 

Meer informatie