Kwetsbare jongeren: aansluiting Onderwijs-Arbeidsmarkt

Wat is er aan de hand?

Tienduizenden jongeren (18-23) en jongvolwassenen (23-27) staan zonder werk en zonder deugdelijke opleiding langs de kant. Zij hebben de aansluiting van opleiding naar werk gemist.

Verschillende organisaties hebben een opdracht om hen te bereiken om uit die situatie te komen. Dat zijn onder meer RMC, Jongerenloketten, Sociale diensten, UWV, zorgaanbieders en in bepaalde gevallen ook het onderwijs.

Maar de organsaties hebben grote moeite om de doelgroep te bereiken (RMC, Jongerenloket) of hen op een ander, meer kansrijk spoor te brengen (Sociale dienst, UWV). Daardoor raakt een grote groep zonder uitzicht op werk of opleiding langdurig op een zijspoor. En dat juist in de levensfase waarin belangrijke stappen gezet worden: vestiging op de arbeidsmarkt, gezinsvorming, nieuwe woonsituatie.

Wat is nodig?

Om het hele verhaal te horen en te begrijpen is een regionale en integrale benadering nodig, waarin alle relevante aspecten aan de orde komen, of het nu wonen, financiën, werk, mantelzorg of psychische problematiek betreft. Alleen dan kunnen we effectief kijken naar wat nodig is om de jongeren waar het om gaat weer perspectief te bieden.

VNG: wat doen we eraan?

Met het project Regionaal Onderwijs Beleid (ROB) ondersteunt de VNG initiatieven voor regionale samenwerking tussen gemeenten, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en overige actoren, waaronder werkgevers.

De projecten Regionaal Onderwijsbeleid ROB en Van School Naar Werk bieden ondersteuning. Op de websites vng.nl én regionaalonderwijsbeleid.nl worden goede voorbeelden en werkzame bestanddelen gedeeld.

In de voorbeelden vindt u handvatten voor gemeenten en andere organisatiesm met aandacht voor de acties die u gezamenlijk kunt ontplooien. Ook zijn er bij de inhoudelijke thema’s vaak ‘tips en tricks’ te vinden. De inhoud van de website wordt continu aangevuld, naar aanleiding van de ervaringen van de pilots, de daaruit voortkomende producten en instrumenten en de vragen vanuit het veld.

Denk mee op ons Forum!

Wilt u ook meedenken? Meld u dan aan op het VNG forum, hét platform van de klankbordgroep over dit onderwerp. Stel hier al uw vragen en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.