Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt

Tienduizenden jongeren hebben de aansluiting van opleiding naar werk gemist. Zij staan op een zijspoor. Gemeenten en onderwijs hebben de opdracht om hen te bereiken, te ondersteunen en te stimuleren om uit die situatie te komen. Hoe doen we dat?

Programma Regionaal Onderwijsbeleid

Dit is een programma van Rijk, gemeenten en onderwijsorganisaties voor een betere aansluiting tussen onderwijs, jeugdhulp en arbeidsmarkt. Gemeenten en onderwijs willen doorgaande onderwijsloopbanen en verbindingen tussen passend onderwijs, jeugdhulp, Wmo, schooluitval en jeugdwerkloosheid. De VNG steunt initiatieven voor regionale samenwerking tussen gemeenten, onderwijs en werkgevers.

Programma Van school naar werk

Al enige tijd lopen diverse pilots om jongeren in kwetsbare posities naar werk toe te leiden. Maar wat werkt wel en wat werkt niet? Dat probeert de werkgroep ‘Van school naar werk’ te achterhalen. In de werkgroep zijn vertegenwoordigers van de ministeries van OCW, VWS en SZW, VNG, VO-raad, PO-raad en MBO-raad.