Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt

Tienduizenden jongeren hebben de aansluiting van opleiding naar werk gemist. Zij staan op een zijspoor. Gemeenten en onderwijs hebben de opdracht om hen te bereiken, te ondersteunen en te stimuleren om uit die situatie te komen. Hoe doen we dat?

Ondersteuningsprogramma Regionaal Onderwijsbeleid

Gemeenten en onderwijs kunnen meer inzetten op doorgaande onderwijsloopbanen. Leg verbindingen tussen passend onderwijs, jeugdhulp, Wmo, uitval en jeugdwerkloosheid. Jongeren in uw regio een succesvolle start bieden op de arbeidsmarkt? De VNG steunt initiatieven voor regionale samenwerking tussen gemeenten, onderwijs en werkgevers.

Programma Van school naar werk

Al enige tijd lopen diverse pilots om jongeren in kwetsbare posities naar werk toe te leiden. Maar wat werkt wel en wat werkt niet? Dat probeert de werkgroep ‘Van school naar werk’ te achterhalen. In de werkgroep zijn vertegenwoordigers van de ministeries van OCW, VWS en SZW, VNG, VO-raad, PO-raad en MBO-raad.