Werk en inkomen

Investeringen in het onderwijs en het creëren van voldoende banen aan de onderkant van de arbeidsmarkt zijn noodzakelijk om iedereen te laten participeren.

VNG-standpunt

We willen meer ruimte om te investeren in scholing, in betere kansen en aansluiting op de arbeidsmarkt en het creëren van zinvol werk. Dat is van belang voor kwetsbare doelgroepen. Het kabinet kan daarbij helpen door de loonkosten te verlagen en landelijke afspraken te maken over social return.