Werk en inkomen

Investeringen in het onderwijs en het creëren van voldoende banen aan de onderkant van de arbeidsmarkt zijn noodzakelijk om iedereen te laten participeren.

VNG-standpunt

We willen meer ruimte om te investeren in scholing, in betere kansen en aansluiting op de arbeidsmarkt en het creëren van zinvol werk. Dat is van belang voor kwetsbare doelgroepen. Het kabinet kan daarbij helpen door de loonkosten te verlagen en landelijke afspraken te maken over social return.

Hoe kunnen we bijdragen aan de Global Goals?

Gemeenten zetten zich in voor goede scholing en toegang tot de arbeidsmarkt voor iedereen. Zo dragen zij bij aan een aantal Global Goals.

ONDERSTEUNING VAN KWETSBARE JONGEREN 16-27 JAAR

Hier vindt u als gemeente kennis, regelgeving en goede voorbeelden bij de ondersteuning aan kwetsbare jongeren tussen de 16 en 27 jaar. Deze informatie wordt verzameld door het NJi, VNG, verschillende gemeenten, Movisie en Divosa. Het gaat hierbij om een integrale aanpak op alle domeinen waar jongeren mee te maken krijgen, de zogenaamde ‘Big 5’: support, wonen, school & werk, inkomen & schulden, en welzijn & gezondheid.

Sinds oktober 2018 is Edgar Oomen aangesteld als Projectleider 16-27 bij de VNG. Hij helpt gemeenten bij de integrale aanpak voor kwetsbare jongeren van 16-27 jaar.