Veiligheidshuis Fryslân: 'verbinding wijkteams essentieel'

Het Veiligheidshuis Fryslân maakt van de aansluiting met sociale wijk- en gebiedsteams een prioriteit. Dit vanuit de overtuiging dat de aansluiting met het lokale veld essentieel is in de verbinding tussen zorg en veiligheid.  

Daarnaast ligt een hoge prioriteit bij het op orde hebben van de basis. We spraken met Maureen de Boer, manager van het Veiligheidshuis Fryslân.

Wijk- en gebiedsteams zijn een cruciale partner in de aanpak van veiligheidsproblematiek.

Meer projectmatig

Volgens Maueen de Boer is in Friesland naar schatting 0,5% van de huishoudens betrokken bij complexe ketenoverstijgende veiligheidsproblematiek. 'Dit zijn zo’n 3000 huishoudens. In de toekomst gaan we binnen deze groep op bepaalde thema’s meer projectmatig inzetten.'

Meer informatie

Hieronder de link naar het interview met Maureen de Boer:

Dit interview is het achtste in een reeks over zorg en veiligheid. Lees de eerdere interviews via: