Zorg- en Veiligheidshuizen

In de Zorg- en Veiligheidshuizen werken justitie, zorg en bestuur samen bij de aanpak van complexe problematiek rond overlast, huiselijk geweld en criminaliteit. De decentralisaties in het sociaal domein maken het mogelijk meer samenhang tussen de ketens te organiseren en de gezamenlijke activiteiten beter aan te laten sluiten op de lokale behoefte. Programma Meerjarenagenda (pdf) Infographic Zorg- en Veiligheidshuizen: de basis (pdf)

VNG-standpunt

De VNG wil dat de Zorg- en Veiligheidhuizen zich verder ontwikkelen tot een hoogwaardige tweedelijnsvoorziening die goed samenwerkt met onder andere sociale wijkteams en de ZSM-tafels van het OM.

Position paper: Zorg voor het Veiligheidshuis

Verkenning naar de toekomst van de Veiligheidshuizen, in opdracht van de VNG.